ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

TROAS MİNERALS MADENCİLİK TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. olarak, Granit ve Doğal Taşların Üretim ile Satışını gerçekleştirmekte olan firmamız;

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken meydana gelen çevresel etkileri minimize etmeyi ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

Gelişen ve güncel teknolojileri müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayan müşteri odaklı yaklaşımlar ile kaliteli ürünleri üretmek,

Faaliyetlerimiz boyunca sağlığın bozulmasının engellemesi, yaralanmaların önüne geçilmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak,

Faaliyetlerin büyüklerine göre amacına uygun risk ve fırsatları belirlemek, takipçisi olmak,

Sektörümüz için entegre yönetim sisteminin tüm yasal mevzuat şartları ve diğer yükümlülüklerine uymak,

Tesislerimizden kaynaklanan, kirliliğin önlenmesi, atıkları kaynağında azaltmaya çalışılması ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,

Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz ilgili taraflarımızı entegre yönetim sistemi konusunda bilinçlendirmek için çalışmalarda bulunmak,

Çevre, iş güvenliği, kalite performanslarımızı sürekli arttırmak,

Sistemimizi sürekli iyileştirmek, çalışanların ve çalışan temsilcilerine danışma ve katılım için bir yol belirlemek,

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve iş güvenliği, kalite ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.